Disclaimer

Deze disclaimer geldt voor de website: www.declerckbanden.be

Uitgebaat door:          

Banden De Clerck
BE0826907677
Godveerdegemstraat 282
9620 Zottegem
09/361 35 31
info@declerckbanden.be

Door deze website te bezoeken, gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer. De bepalingen van deze disclaimer kunnen te allen tijde eenzijdig gewijzigd worden door Banden De Clerck Als u hiermee niet akkoord gaat, verzoeken wij u deze website te verlaten.

Website inhoud

De verschillende pagina’s die u raadpleegt op deze website of die u verkrijgt via interactieve toepassingen hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde. Deze website wordt naar best vermogen op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. De partners die deze site ter beschikking stellen, geven evenwel geen garanties wat de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties betreft.

Je aanvaardt en erkent dat de website van Banden De Clerck foto’s, afbeeldingen, tekeningen, teksten, informatie en andere materiaal kan bevatten, die beschermd zijn als intellectuele eigendomsrechten van Banden De Clerck of van derden. Het is niet toegestaan om de website (op welke manier of op welke drager dan ook) geheel of gedeeltelijk te kopiëren, aan te passen, te vertalen, te verkopen, te verhuren, uit te lenen, mede te delen aan een publiek of zelfs afgeleide werken van voormelde elementen te creëren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande toestemming van Banden De Clerck.

Banden De Clerck voorziet in alle nodige middelen om een goede werking van de website te verzekeren. De organisatie achter deze site kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet voortdurend toegankelijk zijn van de website te wijten aan storingen, onderbrekingen en technische problemen.

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de website of rechtstreeks met de beheerders van de desbetreffende webpagina’s. Klik voor verdere informatie op “contact” in de navigatiebalk.

Banden De Clerck is niet aansprakelijk, noch voor rechtstreekse, noch voor onrechtstreekse schade, die ontstaan is uit het gebruik van informatie die ter beschikking werd gesteld op de website. Dit kan enkel voor grove fout of opzet worden ingeroepen. Elke schade die voortvloeit uit de consultatie en het downloaden van documenten en programma’s van derden is ten laste van de bezoeker

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via de site wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Wij beschikken dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.

Toepasselijk recht en bevoegdheid

Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomst. Alle geschillen rond deze overeenkomst behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement van Banden De Clerck, tenzij Banden De Clerck de overeenkomstig artikel 624 Ger. Wb. bevoegde rechtbanken verkiest.

Privacy Policy

 Alle persoonsgegevens worden volgens de wettelijke verplichtingen beschermd. Voor meer informatie verwijzen we je door naar onze privacy verklaring op onze website.

Ter aanvulling

U wordt vriendelijk verzocht de beheerder(s) van de website te contacteren indien u onjuistheden of onvolledigheden zou bemerken.

Banden De Clerck
BE0826907677
Godveerdegemstraat 282
9620 Zottegem
09/361 35 31
info@declerckbanden.be

Maak een afspraak

Boek een afspraak via ons online afspraak formulier van Tyre Service Europe. U wordt doorverwezen naar een nieuwe pagina.

Zomerbanden

De unieke rubbersamenstelling geeft zomerbanden in de warmere periodes een betere grip op de weg. Bovendien slijten zomerbanden in deze periodes minder snel dan winterbanden of all-seasonbanden. Ook het grover profiel van een zomerband verhoogt de grip bij hogere temperaturen.

Winterbanden zijn niet aangepast aan zomerse omstandigheden. Doorrijden op winterbanden in de zomer, is minder veilig én duurder. Bij hogere temperaturen wordt het rubber van winterbanden te zacht. Dit heeft een nadelig effect op de grip en verhoogt de slijtage. Daarom raden wij aan om de zomerbanden vanaf 15 maart onder de wagen te plaatsen.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren.